Transliteracja ISO na znaki łacińskie

Transliteracja znaków cyrylickich PN-ISO 9
Transliteracja znaków hebrajskich PN-ISO 259